Flora & fauna

 

Suriname ligt op het Guyanaschild, samen met Frans–Guyana, Guyana, een deel van Venezuela en het noordwesten van Brazilië. Dit gebied wordt begrensd door de Orinocorivier in het westen en de Amazonerivier in het oosten en zuiden. Het staat bekend als een van de laatste, vrijwel ongerepte tropische oerwouden van de wereld.

Ongeveer 85% van Suriname wordt bedekt door tropisch regenwoud. Deze natuur biedt een ideale verblijfplaats voor een overvloed aan flora en fauna. Hiervan komen vele soorten alleen maar in Suriname voor. Dit heeft tot gevolg dat veel onderzoekers naar Suriname trokken. Om te voorkomen dat er schade aan deze waardevolle natuur werd aangebracht, was Suriname het eerste land in Zuid-Amerika dat een systeem voor natuurreservaten instelde. Momenteel heeft het land 11 natuurreservaten en 1 natuurpark.

Coppename monding
Het reservaat ligt langs de Atlantische Kust aan de monding van de Coppename-rivier. Het vochtige gebied is van internationaal belang voor de watervogels. In 1961 werd het gebied vergroot en tot natuurreservaat verklaard. In 1969 werd het opnieuw vergroot.
Doordat de monding van de Coppename-rivier trechtervormig is, staat deze onder constante invloed van de getijden en vinden er hierdoor constant veranderingen plaats. Van grote invloed is ook de Amazone-rivier, die zand en modder aanvoert, waardoor de monding van de Coppename-rivier ook van vorm verandert. Vanwege de aanwezigheid van vele bedreigde diersoorten is het reservaat erg belangrijk. Ook bezoeken duizenden Noord-Amerikaanse waadvogels het reservaat. In het gebied wordt dan ook veel onderzoek naar watervogels gedaan. Ook de paarse ibis is een belangrijke bewoner van het gebied.
Activiteiten die in de omgeving van het reservaat plaatsvinden zijn visserij en natuur-toerisme. In het reservaat zelf is vissen verboden. Vissers mogen alleen hun kamp opslaan in het gebied. Door de druk van menselijke activiteiten in het gebied, met name de winning van ruwe olie, is de bedreiging van de natuur steeds groter geworden.

Galibi
Dit reservaat aan de Atlantische kust is vooral bekend vanwege de verschillende soorten reuzeschildpadden, die aan land komen om tussen februari en juli hun eieren te leggen. In die periode is een bezoek aan het reservaat dan ook alleen mogelijk onder strikt toezicht. Gedurende de laatste 30 jaar hebben onderzoekers het broedpatroon van de schildpadden bestudeerd. Aangezien het aantal schildpadden in Galibi steeds verder daalt, richten onderzoeken zich steeds meer op het verzamelen van informatie over broedpatronen, om zo deze bedreigde diersoort voor uitsterven te behoeden.

Centraal Suriname
Bijna heel centraal Suriname is sinds eind 1998 een natuurreservaat: Central Surinam Nature Reserve (CSNR). Dit reservaat bestaat uit de Raleighvallen, Eilert de Haan, het Tafelberg reservaat en de daartussen liggende gebieden. Het totale gebied heeft een oppervlakte van 1,592 miljoen hectare en vormt zo'n 9,7% van het totale landoppervlak van Suriname. Door deze omvang is het een van de grootste natuurreservaten ter wereld. Het landschap is woest door zijn watervallen en regenwoud. Tevens staat het bekend om het Duivelsei, een rots balancerend op een granietberg.
Het totale reservaat is nog ongerept. Mijnbouw, houtkap en andere ontginningsvormen hebben het reservaat nog ongemoeid gelaten. Door de grote oppervlakte van het gebied, schatten biologen dat de diversiteit aan soorten planten en dieren nog veel groter is dan tot op dit moment wordt aangenomen. Dit zou betekenen dat er vele duizenden soorten planten en dieren zouden voorkomen. Ook ecologisch is het gebied van groot belang, aangezien het wereldwijd van grote invloed is op de kwaliteit van water , lucht en energie. Verder zou het reservaat in de toekomst van grote waarde kunnen zijn op het gebied van voedsel-, medicijn- en energieproductie.

Brownsberg Natuurpark
Het Brownsberg Natuurpark ligt ten westen van het Brokopondo Reservoir, op zo'n 90 mijl afstand ten zuiden van Paramaribo. In 1969 verwierf Stinasu een deel van het Brownsberg Plateau om als natuurpark te dienen. Dit natuurpark staat bekend om zijn prachtige natuur. Het is een tropisch regenwoud met adembenemende flora en fauna. Het park is voor veel Surinamers een eerste kennismaking met de binnenlanden. Met behulp van paden zijn kreekjes, watervallen en uitkijkpunten te bereiken. De kans om een van de vele diersoorten te bekijken is erg groot. Als gevolg van de verschillende ecosystemen en de toegankelijkheid, dient het natuurpark als centrum voor natuureducatie en publieke bewustwording. Ook vindt er sinds 1969 al natuur-toerisme plaats. Tot op de dag van vandaag zijn in het park meer dan 1450 plantensoorten verzameld. 183 van deze soorten zijn erg zeldzaam.


 terug

Hotels/tours

Algemene informatie