Districten

 

Suriname is ingedeeld in tien districten, die worden beheerd door een districtscommissaris. De centrale regering is gevestigd in Paramaribo, waarvan de districten administratieve onderdelen zijn. De districtscommissaris krijgt zijn instructies van de minister van Regionale Ontwikkeling. Elk district is onderverdeeld in gebieden die onder een bestuursambtenaar met vaste standplaats vallen. Een gemeentelijke indeling ontbreekt echter. Binnen een district wordt er wel onderscheid gemaakt tussen verschillende gemeenschappen. Dit kunnen vestigingsplaatsen (oude plantages), dorpsgemeenschappen, waterschappen of dorpen zijn.

Het overgrote deel van de bevolking van Suriname woont in de hoofdstad Paramaribo. De beste infrastructuur is te vinden in het noorden van het land. Hier zijn ook alle steden gesitueerd. In andere delen van het land kan men wel een aantal kleine nederzettingen vinden.
In de periode dat Suriname ontdekt werd, was het land veel kleiner. Vanaf de kust landinwaarts bedroeg de afstand slechts 100 km. Dit deel was eigendom van Nederland, het ander deel was Portugees eigendom, dat in bezit van Brazilië zou komen maar Portugal gaf de grond ten noorden van de 'Guyana Bergen' aan de Guyana landen. Hierdoor beslaan Guyana, het voormalige Engels Guyana, Suriname, het voormalig Nederlands en Frans Guyana de huidige oppervlakte.

In het volgende overzicht van de verschillende districten, zal achter elke districtsnaam de naam van de hoofdstad vermeld worden.

Nickerie (Nieuw Nickerie)
Het ten westen gelegen grensgebied, de Nickerie, wordt omringd door Guyana in het westen, de Atlantische oceaan in het noorden, het Coronie district in het oosten en het Sipaliwini district in het zuiden. Bijna 150 jaar nadat de eerste Europeanen zich in Suriname gevestigd hadden werden in 1797 de eerste plantages (Paradise en Plaissance) opgericht door Schotse kolonisten. Nadat de grond zeer vruchtbaar werd, vestigden veel kolonisten zich in de Nickerie.
In het eerste deel van de eeuw werd het district Onder Nickerie genoemd, Coronie stond bekend als Boven Nickerie. In 1851 vervielen deze voorvoegsels en werd het gebied gewoon Nickerie genoemd. Tot in 1983 de grenzen opnieuw ingedeeld werden, was de Nickerie het grootste district, namelijk 64.000 vierkante kilometer, dit was 39% van het Surinaamse grondgebied. Bij de nieuwe indeling ging bijna 90% van het Nickerie district over naar het nieuw gevormde Sipaliwini district.

Het Nickerie district is genoemd naar de rivier de Nickerie, waarvan de naam waarschijnlijk afkomstig is van het woord Warraus, wat de taal is van een Indiaanse stam. Op de savanna van Sipaliwini zijn bijna 8.000 jaar oude overblijfselen gevonden die duiden op menselijke bevolking.

Nickerie bestaat uit vijf gebieden: Nieuw Nickerie, Wageningen, Groot Henar, Oostelijke Polders en Westelijke Polders. Nickerie is het eerste bewoonde district van Suriname. In 1921 bestond het aantal inwoners uit 8.325 personen, wat 9% van de totale bevolking van Suriname was. In 1996 bestond het inwoneraantal in het district uit 33.619 inwoners, wat gelijk was aan 8% van het totale bevolkingsaantal. Hiervan woonden er 10.000 in Nieuw Nickerie. De overwegend Hindoestaanse en Javaanse bevolking is werkzaam in de rijstsector, een groot deel van de rijstproductie wordt geëxporteerd, wat de Surinaamse staatskas ten goede komt. Ook de bananenteelt is omvangrijk in dit gebied.

Para (Onverwacht)
Het district Para vormt het economisch hart van Suriname. Men vind er de bauxietbedrijven Billiton en Suralco en de Internationale Luchthaven Zanderij. Het savannegebied met zijn bossen en koele kreken trekt dagjesmensen en weekendgangers naar de daar gevestigde vakantieoorden.

Commewijne (Tamanredjo)
Commewijne is een district waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan. De plantages uit de achttiende eeuw worden bewoond door afstammelingen van de uit Java en India aangevoerde arbeiders. Slechts enkele van deze plantages zijn nog in gebruik. De belangstelling voor de landbouw neemt de laatste jaren sterk af en de bevolking gaat zich steeds meer bezighouden met visserij. Ook zorgen particuliere veeteelt- en aquacultuurbedrijven voor nieuwe werkgelegenheid.

Marowijne (Albina)
Marowijne is het meest oostelijk gelegen district van Suriname. Ook in dit district zijn de mijnactiviteiten, in de omgeving van Mungo, de belangrijkste economische factor. In dit district vindt men het Galibi-natuurreservaat met de prachtige zandstranden Baboesanti en Eilanti. Steeds meer toeristen bezoeken dit gebied vanwege de hier wonende Indianen, en de reuzenschildpadden, die van half februari tot augustus op de stranden hun eieren leggen.

Saramacca (Groningen)
Het district Saramacca is een zeer dunbevolkt gebied, slechts 3% van de bevolking van Suriname woont in dit gebied. De weinige inwoners leven van veeteelt en het verbouwen van rijst en groente. Een belangrijk produkt van Saramacca is olie. De olie die hier door de Surinaamse Staatsoliemaatschappij gewonnen wordt, gaat via een ondergrondse pijpleiding naar de raffinaderij in Paramaribo. Grootste afnemer van de olie is Suralco, die de olie gebruikt bij de verwerking van bauxiet tot aluinaarde (grondstof voor aluminium).

Coronie (Totness)
Coronie telt amper drieduizend inwoners. Na een tijd lang cacao, katoen en rietsuiker verbouwd te hebben, werd de concurrentie uit het buitenland te groot en nadat de plantagehouders weg trokken, begon de achtergebleven negerbevolking met het telen van kokos. Tegenwoordig is de kokosproduktie nog maar gering, dit door ouderdom en ziekte van de palmbomen. In samenwerking met de Europese Unie worden er de laatste jaren rijstpolders aangelegd in Coronie. Tegenvallende oogsten hebben er voor gezorgd dat meer dan de helft van de inwoners naar Paramaribo zijn verhuisd.

Wanica (Lelydorp)
Wanica is een agrarisch gebied waar de invloed van de grote stad steeds meer merkbaar wordt. De gebieden rond de Indira Ghandiweg zijn duidelijk drukker bevolkt dan de rest van het district.

Brokopondo (Brokopondo)
In dit district vindt men het belangrijke Brokopondo stuwmeer. De elekticiteit die hier opgewekt wordt, is onmisbaar voor de verwerking van bauxiet tot aluinaarde en aluminium. Ook bevindt zich in dit district het Brownsberg natuurpark Veel Surinamers hebben voor het eerst de binnenlanden leren kennen door een bezoek aan dit park. Veel scholen organiseren schoolreisjes naar dit gebied.

Sipaliwini (Sipaliwini)
Met een oppervlakte van 130.600 km2 beslaat dit district bijna 80% van het totale nationale grondgebied. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit oerwoud. Wegen zijn er niet te vinden en de bewoning is minimaal. De dichtst bevolkte gebieden vindt men langs de Suriname- en de Tapanahonirivier.

Paramaribo ( Paramaribo)
Hier bevindt zich de hoofdstad Paramaribo met daar omheen een aantal voormalige plantages. Men vindt in dit district de meeste industrieën die voor de binnenlandse produktie zorgen, zoals: konfektiefabrieken, veevoederfabrieken, houtzagerijen, limonade- en ijsfabrieken, betonfabrieken, schoenfabrieken, meubelfabrieken, snoepfabrieken en een sigarettenfabriek.


 terug

Hotels/tours

Algemene informatie