Taal

 

De officiële spreek- en schrijftaal is Engels; enkelen spreken Frans. De lokale bevolking spreekt eveneens Patois, een Caribisch dialect.


 terug

Hotels

Algemene informatie