Sterneilanden

 

Sterneilanden Aruba

Bij de inhammen in het rif bij energiebedrijf Valero in San Nicolas broeden sternen. In dit gebied komen zeven soorten sternen voor, waaronder de koningsstern, de grote stern, de cayennestern, de visdief en de Amerikaanse dwergstern.

Andere vogelgebieden op Aruba zijn onder andere de zoutpannen bij Palm Beach en Malmok, de California-vuurtoren, de Tierra de Sol Golfbaan, Spaans Lageoen en natuurlijk het Nationaal Park Arikok. U komt er veel stand- en trekvogels tegen, maar uiteraard leven er vooral veel watervogels op het eiland. Sierlijke strandlopers rennen langs de kust en voeden zich met insecten en hier en daar rust een zwerm pelikanen uit. Aruba is een belangrijk toevluchtsoord voor deze vogels, met name voor de bruine pelikaan. Deze komt op alle ABC-eilanden voor, maar heeft alleen Aruba als vaste broedplaats.

Andere kleurrijke inheemse vogelsoorten zijn bijvoorbeeld de gele troepiaal en het suikerdiefje. Er komen ook roofvogels voor op Aruba: de kinikini (valk) en de warawara (gier).

Tot de meesst voorkomende vogelsoorten in het binnenland behoren de mofi (maskergrondvink), de chuchubi (tropische spotvogel) en de totolica (musduif).


 terug

Accommodaties

Algemene informatie